న్యూయార్క్ అన్యదేశ కొయెట్ యొక్క మాస్క్ ప్రోత్సాహకాల యొక్క డివిజన్ 2 యుద్దవీరులు వెల్లడించారు – IGN

వాల్వ్ హాఫ్-లైఫ్‌లో ఒకదాన్ని వివరిస్తుంది: ఈ వీడియో టూర్‌లో అలిక్స్ యొక్క మొదటి స్థాయిలు – ది అంచు
March 5, 2020

న్యూయార్క్ అన్యదేశ కొయెట్ యొక్క మాస్క్ ప్రోత్సాహకాల యొక్క డివిజన్ 2 యుద్దవీరులు వెల్లడించారు – IGN


Translating…

IGN 13M

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Rating is available when the video has been rented.

This feature is not available right now. Please try again later.

Published on Mar 4, 2020

The Division 2 Warlords of New York has an Exotic on the free tier of the Season Pass at level 35 and it’s called Coyote’s Mask. This video breaks down the perks that it gives to your group called Pack Instinct and how they enhance your Critical Hit and Critical Chance damage.

#ign

Comments are closed.