కరోనావైరస్ వ్యాప్తిలో 'చెత్త దృష్టాంతానికి' స్కాటిష్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది – ఎస్టీవీ న్యూస్

అర్లింగ్టన్ హైట్స్ ఆసుపత్రిలో రోగి కరోనావైరస్కు అనుకూలమైన పరీక్షలు, హాస్పిటల్ ధృవీకరిస్తుంది – CBS చికాగో
March 2, 2020
కరోనావైరస్ పై ఫ్లోరిడా గవర్నర్ – WESH 2 న్యూస్
March 2, 2020

కరోనావైరస్ వ్యాప్తిలో 'చెత్త దృష్టాంతానికి' స్కాటిష్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది – ఎస్టీవీ న్యూస్


Translating…

STV News

Loading…

Unsubscribe from STV News?

Working…

16.2K

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

121 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Comments are closed.