అర్లింగ్టన్ హైట్స్ ఆసుపత్రిలో రోగి కరోనావైరస్కు అనుకూలమైన పరీక్షలు, హాస్పిటల్ ధృవీకరిస్తుంది – CBS చికాగో

సరిగ్గా ధరించకపోతే ముసుగులు మీ కరోనావైరస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి, సర్జన్ జనరల్ హెచ్చరిస్తాడు – సిఎన్ఎన్
March 2, 2020
కరోనావైరస్ వ్యాప్తిలో 'చెత్త దృష్టాంతానికి' స్కాటిష్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది – ఎస్టీవీ న్యూస్
March 2, 2020

అర్లింగ్టన్ హైట్స్ ఆసుపత్రిలో రోగి కరోనావైరస్కు అనుకూలమైన పరీక్షలు, హాస్పిటల్ ధృవీకరిస్తుంది – CBS చికాగో


Translating…

CBS Chicago

Loading…

Unsubscribe from CBS Chicago?

Working…

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

124 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Comments are closed.