మానసిక ఆరోగ్య నిర్ధారణ ఎందుకు పనిచేయదు | లూసీ జాన్స్టోన్ – ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఐడియాస్

కరోనావైరస్ నుండి మిమ్మల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలో మరియు ఏ లక్షణాలను వెతకాలి – సిఎన్ఎన్
March 1, 2020
కరోనావైరస్: ఇన్ఫెక్షన్ భయాలపై స్టాఫ్ ఫోర్స్ లౌవ్రే మూసివేత – బిబిసి న్యూస్
March 1, 2020

మానసిక ఆరోగ్య నిర్ధారణ ఎందుకు పనిచేయదు | లూసీ జాన్స్టోన్ – ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఐడియాస్


Translating…

Published on Mar 1, 2020

Lucy Johnstone discusses mental health, diagnosis and formulation.

Watch the full debate at https://iai.tv/video/lucy-johnstone-i…

Mental health diagnosis leaves individuals feeling helpless and defective, rather than aiding them in understanding the causes of their condition. In this interview, clinical psychologist Lucy Johnstone discusses how ‘formulation’, as opposed to diagnosis, gives individuals a collaborative role in making sense the nature of their mental state, focused on their experiences and the causes of their trauma. Such an approach, she explains, shifts the focus from ‘what’s wrong with me’ to ‘what’s happened to me’.

#mentalhealth #diagnoses #LucyJohnstone

Lucy Johnstone is a consultant clinical psychologist, author of ‘Users and abusers of psychiatry’, and co-editor of ‘Formulation in psychology and psychotherapy: making sense of people’s problems’ and ‘A straight-talking guide to psychiatric diagnosis’. Former Programme Director of the Bristol Clinical Psychology Doctorate and lead author of ‘Good practice guidelines on the use of psychological formulation’.

Visit IAI.tv for our full library of debates, talks, articles and podcasts from international thought leaders and world-class academics.

The Institute of Art and Ideas features videos and articles from cutting edge thinkers discussing the ideas that are shaping the world, from metaphysics to string theory, technology to democracy, aesthetics to genetics.

For debates and talks: https://iai.tv

For articles: https://iai.tv/articles
For courses: https://iai.tv/iai-academy/courses

Comments are closed.