ట్రాయ్ ఎన్‌టిఒ 2.0: టాటా స్కై మరియు ఎయిర్‌టెల్ డిజిటల్ టివి కొత్త ఎన్‌సిఎఫ్ మరియు మల్టీ టివి ధరలను అమలు చేయండి – టెలికామ్‌టాక్

నా భర్త నుండి విడిపోవడాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ నన్ను భయపెడుతుంది, భాగ్యశ్రీ చెప్పారు – న్యూస్ 18
March 1, 2020
కియా సోనెట్ బాహ్య మరియు ఇంటీరియర్స్ వివరంగా గూ ied చర్యం – వీడియో – రష్లేన్
March 1, 2020

ట్రాయ్ ఎన్‌టిఒ 2.0: టాటా స్కై మరియు ఎయిర్‌టెల్ డిజిటల్ టివి కొత్త ఎన్‌సిఎఫ్ మరియు మల్టీ టివి ధరలను అమలు చేయండి – టెలికామ్‌టాక్


Translating…

Highlights
  • Tata Sky and Airtel Digital TV implement new Trai NTO 2.0
  • Trai urged DTH operators to implement new rules by March 1
  • Other operators might follow the suit very soon

Following the guidelines of Trai, DTH operators Tata Sky and Airtel Digital TV have implemented the National Tariff Order 2.0. Both the companies declared new Network Capacity Fee (NCF) and Multi TV prices which will be applicable starting today. As part of the changes, Tata Sky and Airtel Digital TV will be offering 200 SD FTA channels in the initial slab of Rs 153.4. As we already know, Trai’s NTO 2.0 will massively help the Multi TV subscribers of Tata Sky and Airtel Digital TV. Both Airtel Digital TV and Tata Sky will be charging just Rs 61.36 per month as NCF for the first 200 SD channels from secondary connection users. Earlier, Tata Sky charged full NCF of Rs 153.4 from every Multi TV user, but Trai is restricting the charges to just 40% as the primary NCF. The new changes will be effective starting today and the existing users will be slowly migrated.

Tata Sky and Airtel Digital TV Front in the Line to Implement NTO 2.0

The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) had made a lot of amendments to NTO 1.0 and made it NTO 2.0. Ever since the announcement of the amendments, broadcasters have been fighting with the regulator seeking relief as they are yet to recover from NTO 1.0. While the issue between broadcasters and Trai will continue, DTH operators have started implementing the new NTO 2.0 changes with Tata Sky and Airtel Digital TV being the front runners.

200 FTA Channels Will Be Offered at Rs 153.4

DTH operators are making changes based on the changes required by Trai, so all the new improvements will be common amongst the industry. Airtel Digital TV and Tata Sky will charge Rs 153.4 as NCF for the first 200 FTA channels, instead of 100 channels which were offered during NTO 1.0. They also said that Rs 188.80 would be charged for subscription to channels greater than 200 SD channels.

“NCF = Rs 130 (w/o tax) + Rs 23.4 (GST) = Rs 153.4 (total price with tax) for subscription up to 200 SD channels and Rs 160 (w/o tax) + Rs 28.80 (GST) = Rs 188.80 (Total price with tax) for subscription to channels greater than 200 SD channels,” mentioned Tata Sky in the updated NCF declaration release.

Multi TV NCF Reduced to Rs 61.36 Every Month

Moving on, DTH operators also reduced Multi TV NCF charges for every connection. For the unaware, Trai stated that any operator should not charge more than 40% as NCF for the secondary connection, so there will be two new fixed NCF charges for Multi TV subscribers. Network Capacity Fee of Rs 52 (Rs 61.36 including taxes) will be applicable for up to 200 SD channels for all Multi TV connections getting activated under the same account in a single home. Airtel Digital TV says an additional NCF of Rs 30 will apply for subscription to channels over and above the 200 SD channels. However, Tata Sky will be charging fixed NCF of Rs 75.52 (including taxes) per month for more than 200 SD channels. Compared to Airtel Digital TV, Tata Sky Multi TV charges became affordable after the latest changes.

Rest of the NCF details like one HD channel shall be treated equally to two SD channels for the purpose of calculating NCF will remain the same.

As of this writing, only Tata Sky and Airtel Digital TV have implemented the new NTO 2.0 rules. We are expecting other operators to follow the suit today as Trai has strictly urged them to implement NTO 2.0 on March 1.

Reported By:Editor in Chief

Chakri is a go-to guy for your next smartphone recommendation. Back in his engineering days, he used to play with smartphones by installing custom ROMs and that passion got him into the tech industry. He still goes nuts about a smartphone knocking his door for review. Currently managing everything at Telecom Talk, Chakri is trying to master PUBG Mobile in his free time.

Comments are closed.