హువావే – GSMArena.com వార్తలు – GSMArena.com తో వ్యాపారం కొనసాగించడానికి Google లైసెన్స్ కోసం వర్తిస్తుంది.

మైక్రోసాఫ్ట్ యొక్క ఎక్స్‌బాక్స్ సిరీస్ X రీబూట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆటలను తిరిగి ప్రారంభించగలదు – ది అంచు
February 27, 2020
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ యొక్క సమీక్ష | CNA జీవనశైలి – CNA
February 27, 2020

హువావే – GSMArena.com వార్తలు – GSMArena.com తో వ్యాపారం కొనసాగించడానికి Google లైసెన్స్ కోసం వర్తిస్తుంది.


Translating…

Google has reportedly applied for an exemption with the US government, which would enable it to re-licence Huawei to use its Mobile services.

Huawei is on the US’ entities list since May 2019, which means it lacks access to US and US-related technology, which includes Google’s Mobile Services, unless specifically exempted by the US government itself. Microsoft is one company, which was given an exemption and can now work with Huawei.

If Google is granted a similar exemption Huawei can immediately update its current devices with Google Mobile Services (meaning apps and services like the Play Store, Maps, Photos, YouTube and Gmail can run on Huawei’s Android smartphones).

Google reportedly applied for exemption to give Huawei its Services

Currently Huawei has its own Huawei Mobile Services as a GMS alternative, but HMS is still quite limited and not a full fledged substitute for GMS.

Some users have resorted to sideloading Google Services on Huawei devices, but Google has warned against it as that opens up a door for potential hackers to create fake Google apps and compromise users’ devices.

If or when Google will get an exemption to work with Huawei remains unclear.

Via

Comments are closed.