మనుగడ సాగించడానికి ఆక్సిజన్ అవసరం లేని జంతువును శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు – డెక్కన్ హెరాల్డ్

Delhi ిల్లీ హైకోర్టులో చివరి విచారణలో బదిలీ అయిన న్యాయమూర్తిని న్యాయవాదులు ఏమి చెప్పారు – ఎన్డిటివి న్యూస్
February 27, 2020
ఒప్పో రెనో 3 ప్రో ప్రీ-బుకింగ్స్ ఈ రోజు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్స్‌లో తెరవండి: మీరు తెలుసుకోవలసినది – గాడ్జెట్లు 360
February 27, 2020

మనుగడ సాగించడానికి ఆక్సిజన్ అవసరం లేని జంతువును శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు – డెక్కన్ హెరాల్డ్


Translating…

Scientists have discovered an animal that does not need oxygen to produce energy needed for its survival, a finding that changes one of science’s assumptions about the animal world.

The tiny, less than 10-celled parasite Henneguya salminicola lives in salmon muscle, according to the finding published on Tuesday in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PANS) of the United States.

As it evolved, the animal, which is a relative of jellyfish and corals, gave up breathing and consuming oxygen — or became anaerobic — to produce energy.

“Aerobic respiration was thought to be ubiquitous in animals, but now we confirmed that this is not the case,” said Dorothee Huchon, a professor at Tel Aviv University (TAU) in Israel.

“Our discovery shows that evolution can go in strange directions. Aerobic respiration is a major source of energy, and yet we found an animal that gave up this critical pathway,” Huchon said.

Some other organisms like fungi, amoebas or ciliate lineages in anaerobic environments have lost the ability to breathe over time, the researchers said.

The new study demonstrates that the same can happen to an animal — possibly because the parasite happens to live in an anaerobic environment, they said.

The researchers noted that the parasite’s anaerobic nature was an accidental discovery.

While assembling the Henneguya genome, Huchon found that it did not include a mitochondrial genome.

The mitochondria is the powerhouse of the cell where oxygen is captured to make energy, so its absence indicated that the animal was not breathing oxygen.

Until the new discovery, there was debate regarding the possibility that organisms belonging to the animal kingdom could survive in anaerobic environments, the researchers said.

The assumption that all animals are breathing oxygen was based, among other things, on the fact that animals are multicellular, highly developed organisms, which first appeared on the Earth when oxygen levels rose, they said.

“It’s not yet clear to us how the parasite generates energy,” Huchon said.

“It may be drawing it from the surrounding fish cells, or it may have a different type of respiration such as oxygen-free breathing, which typically characterises anaerobic non-animal organisms,” she said.

According to Huchon, the discovery bears enormous significance for evolutionary research.

“It is generally thought that during evolution, organisms become more and more complex, and that simple single-celled or few-celled organisms are the ancestors of complex organisms,” she said.

“But here, right before us, is an animal whose evolutionary process is the opposite. Living in an oxygen-free environment, it has shed unnecessary genes responsible for aerobic respiration and become an even simpler organism,” Huchon added.

Comments are closed.