విండోస్ 10 ఎక్స్ ఇప్పటికే మాక్‌బుక్ మరియు సర్ఫేస్ గో – ది అంచులో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది

శామ్‌సంగ్ మరియు ఎల్‌జి మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ – ఆండ్రాయిడ్ పోలీసులను ఆకర్షించే పోర్టబుల్ మానిటర్లను విడుదల చేయగలవు
February 14, 2020
ఫేస్బుక్ యొక్క కాపీకాట్ Pinterest అనువర్తనం స్టాక్ పడిపోవడాన్ని పంపింది, కాని దాని గురించి ఆందోళన చెందడానికి ఏమీ లేదని చరిత్ర చూపిస్తుంది – CNBC
February 14, 2020

విండోస్ 10 ఎక్స్ ఇప్పటికే మాక్‌బుక్ మరియు సర్ఫేస్ గో – ది అంచులో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడింది


Translating…

Microsoft’s Windows 10X operating system isn’t even out yet, but it’s already been installed on a MacBook and a Surface Go. The software maker released its Windows 10X emulator earlier this week, and people have managed to take this OS image and extract it and tweak it on real hardware.

One developer has installed Windows 10X on a MacBook, and a brief video shows that it appears to run well. Microsoft is designing Windows 10X to run on dual-screen devices, but it simply treats the MacBook as a single display and splits it in half so apps run on either side. It even appears to support casting to external displays.

Another developer managed to get Windows 10X running on Microsoft’s Surface Go device, even though driver support is minimal. There’s a full guide for the steps to install Windows 10X on real hardware, but you’ll need to be familiar with PowerShell commands, hard drive partitioning, and a lot more if you want to experiment. Given how early Windows 10X is, we’d highly recommend not trying to install it on real hardware unless you really enjoy playing with beta software and can easily recover the original operating system on your device.

Microsoft is planning to release Windows 10X later this year on dual-screen devices. It will be preinstalled on tablets like the Surface Neo, and Microsoft has released this emulator primarily to allow developers to get their apps ready in time. We got a first look at Windows 10X earlier this week, and you can read our hands-on to see how Microsoft is modernizing Windows.

Comments are closed.