సౌత్ బే కరోనావైరస్ ఎవాక్యూ 2 వారాల దిగ్బంధం తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తుంది – KPIX CBS SF బే ఏరియా

కోవిడ్ -19 అనే కొరోనావైరస్ వ్యాధి – బిబిసి న్యూస్ – బిబిసి న్యూస్
February 12, 2020
DR కాంగో హింస: ఈశాన్యంలో తిరుగుబాటు దాడి అనుమానం – అల్ జజీరా ఇంగ్లీష్
February 12, 2020

సౌత్ బే కరోనావైరస్ ఎవాక్యూ 2 వారాల దిగ్బంధం తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తుంది – KPIX CBS SF బే ఏరియా


Translating…

KPIX CBS SF Bay Area 150K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Feb 11, 2020

A Palo Alto woman returned home Tuesday night after being quarantined and tested for the Coronavirus with 200 others, but she fears the ordeal may not be over. Maria Medina reports. (2-11-2020)

Comments are closed.