యుఎస్ బేస్ మీద ఇరాన్ దాడిలో 109 మంది గాయపడ్డారు, పెంటగాన్ అంగీకరించింది

యుఎస్ సరిహద్దు గోడ కోసం స్థానిక ఖననం స్థలాలు ఎగిరిపోయాయి
February 11, 2020
చైనా యొక్క వైరస్ భూకంప కేంద్రంలో మరణాలు కొత్త స్థాయికి చేరుకున్నాయి
February 11, 2020

యుఎస్ బేస్ మీద ఇరాన్ దాడిలో 109 మంది గాయపడ్డారు, పెంటగాన్ అంగీకరించింది


Translating…

Iran attacked a US base in Iraq in retaliation for the killing of Iran General Qasem Suleimani Image copyright Getty Images
Image caption Iran attacked a US base in Iraq in retaliation for the killing of Iran General Qasem Suleimani

The number of US troops suffering from traumatic brain injuries (TBI) after an Iranian attack on a US base in Iraq in January has risen to 109, according to US officials.

The figure is a significant increase from the 64 injured service members previously reported by the Pentagon.

President Donald Trump initially said no Americans were injured in the raid.

The attack on 8 January came amid tensions over the US killing of an Iranian general.

Nearly 70% of the injured service members have returned to their duties, the Pentagon added in its statement.

The rising number of reported cases results from the mild form of injury which means symptoms take time to manifest, the Pentagon said in a press conference in January.

US Republican lawmaker Joni Ernst called for more answers on Monday.

Media playback is unsupported on your device

Media captionInside the US base attacked by Iranian missiles

“It’s vital we have a plan to treat these injured service members.

“I’ve called on the Pentagon to ensure the safety and care of our deployed forces who may be exposed to blast injuries in Iraq,” he tweeted.

Last month President Trump downplayed the significance of traumatic brain injuries when asked about the impact of the attack.

“I heard that they had headaches, and a couple of other things, but I would say, and I can report, it’s not very serious,” he said.

When asked about possible TBIs he said: “I don’t consider them very serious injuries relative to other injuries I have seen.”

What are traumatic brain injuries?

TBIs are common in warzones, according to the US military.

The most common cause of a TBI for deployed soldiers is an explosive blast, writes the US Defense and Veterans Brain Injury Center.

They are classified as mild, moderate, severe or penetrating. A mild TBI is also known as a concussion, and can be caused by a blast’s “atmospheric over-pressure followed by under-pressure or vacuum”.

The air vacuum is capable of penetrating solid objects, making it possible for soldiers to avoid blunt force trauma but still receive an invisible brain injury.

More than 400,000 troops have been diagnosed with TBI’s since 2000, according to the US government.

Comments are closed.