మ్యాన్ యుటిడి 'ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వద్ద సురక్షితమైన స్థితిని ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి అభ్యర్థించండి' – మిర్రర్ ఆన్‌లైన్

వైరస్ పెరుగుతున్న జంతు-మానవ ప్రసారం, వైరాలజిస్ట్ సునీత్ సింగ్ – బిజినెస్లైన్ హెచ్చరిస్తుంది
February 11, 2020
అంతిమంగా దేశీయ క్రికెట్ అబ్బాయిలను పురుషుల వైపుకు మారుస్తుంది – హిందూస్తాన్ టైమ్స్
February 11, 2020

మ్యాన్ యుటిడి 'ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వద్ద సురక్షితమైన స్థితిని ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి అభ్యర్థించండి' – మిర్రర్ ఆన్‌లైన్


Translating…

Manchester United have requested permission to introduce safe standing at Old Trafford – and it could be in place before the end of the season.

Back in September, United launched a consultation over introducing rail seating, which allows people to stand against a barrier, at their stadium.

The club held talks with Tottenham and Wolves, who already have the seating in place at their stadiums, as part of a ‘detailed and comprehensive study’ into the feasibility of safe standing.

Now United have lodged a request with the local authority to bring in 1,500 rail seats in Old Trafford’s North East Quadrant,.

United believe the seats will ‘enhance spectator safety’ in areas of the stadium where there is persistent standing.

United have reportedly lodged a request to introduce 1,500 rail seats at Old Trafford

United are awaiting a response from the Safety Advisory Group — a partnership between the local authority and other bodies including the police and fire service — over whether they will get the go-ahead.

A trial could take place before the end of this season, depending on how quickly the club receives a response.

A recent change to stadium safety regulations means clubs can now install seats incorporating safety barriers at their grounds.

Standing was outlawed in the top two divisions of English football following the Taylor Report into the 1989 Hillsborough Disaster in which 96 Liverpool supporters died during an FA Cup semi-final.

The safe standing area at Wolves’ Molineux stadium

Read More

Mirror Football’s Top Stories

The Sports Grounds Safety Authority (SGSA) is conducting a season-long study on the safety risks of standing in stadiums.

The findings of an interim report on the study reveal that the installation of barriers in seated areas at football grounds such as the Tottenham Hotspur Stadium and Molineux has “mitigated the risk of crowd collapse”.

United have long supported the idea of safe standing, and the Government is keen to deliver its manifesto pledge of overseeing its introduction.

Comments are closed.