ఆరోగ్యం సరిగా లేనందున పీలే నిరాశకు గురయ్యాడు మరియు కొడుకు – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పారు

ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్: అండర్ -19 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ తర్వాత ఐదుగురు ఆటగాళ్ళు ఘర్షణకు పాల్పడ్డారు – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా
February 11, 2020
జిల్లెట్ మరియు ట్విచ్ గేమింగ్ కూటమిలో ప్రభావం చూపేవారిని చుట్టుముట్టారు – వెంచర్బీట్
February 11, 2020

ఆరోగ్యం సరిగా లేనందున పీలే నిరాశకు గురయ్యాడు మరియు కొడుకు – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పారు


Translating…

RIO DE JANEIRO:

Football

legend

Pele

is experiencing “a kind of

depression

” and barely leaves home anymore because health problems have left him unable to walk normally, his son said in an interview.

“He’s pretty fragile in terms of his mobility… and that makes him suffer a kind of depression,”

Edinho

said of his 79-year-old father, who has had a series of health problems in recent years.

“Just imagine, he’s the ‘King,’ he was always such an imposing figure, and now he can’t walk normally. He gets very shy, very embarrassed about that,” his son said in an interview published on the sports news site Globoesporte.com on Monday.

Pele, the pride of Brazilian football and the only player to win three World Cups (1958, 1962 and 1970), is considered by many to be the greatest footballer of all time. He has been in and out of hospital in recent years for various health issues.

He never fully recovered from one of his hip operations, leaving him dependent on a walker, Edinho said.

“He’s doing a bit better than when he was in a wheelchair recently, but he still has a hard time getting around,” said Edinho, 49.

Pele’s public appearances have grown increasingly rare with age.

Last April he traveled to Paris for a promotional appearance with French rising star Kylian Mbappe, but had to be hospitalized shortly after for kidney problems.

In 2014, he was placed in intensive care for dialysis after contracting a severe urinary infection.

The Brazilian great, whose real name is Edson Arantes do Nascimento, has only one kidney, after a broken rib during a match forced doctors to remove the other. He has also suffered a series of hip problems.

Edinho said despite those issues his father is “doing well” physically.

Read this story in Bengali

Comments are closed.