బ్లడ్‌రూట్స్ – విడుదల తేదీ ట్రైలర్ – నింటెండో స్విచ్ – నింటెండో

శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 10 లైట్ రివ్యూ – ఎన్‌డిటివి
February 10, 2020
టైటాన్‌ఫాల్ 3: ప్రియమైన మెచ్-ఇంధన ఎఫ్‌పిఎస్‌లో మనం ఎప్పుడైనా కొత్త విడత పొందుతున్నామా? – అనువర్తన ట్రిగ్గర్
February 10, 2020

బ్లడ్‌రూట్స్ – విడుదల తేదీ ట్రైలర్ – నింటెండో స్విచ్ – నింటెండో


Translating…

Published on Feb 10, 2020

Fast-paced action game BLOODROOTS is coming to Nintendo Switch on February 28! Improvise and adapt to an ever-changing ballet of ultraviolence, in a bloody revenge quest across the Weird West.

For more information visit http://bloodrootsgame.com

Learn more about Bloodroots! http://bit.ly/2vTXpRP

#Bloodroots #NintendoSwitch

Subscribe for more Nintendo fun! https://goo.gl/HYYsot

Visit Nintendo.com for all the latest! http://www.nintendo.com/

Like Nintendo on Facebook: http://www.facebook.com/Nintendo

Follow us on Twitter: http://twitter.com/NintendoAmerica
Follow us on Instagram: http://instagram.com/Nintendo
Follow us on Pinterest: http://pinterest.com/Nintendo

Comments are closed.