బిగ్ బాస్ 13: బిగ్ బ్రదర్ గెలిచిన తరువాత శిల్పా శెట్టి కుంద్రా తనకు వచ్చిన మొదటి కాల్ సల్మాన్ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

సీతి మార్ ఫస్ట్ లుక్: తమన్నా భాటియా భీకర & తీవ్రమైన కబడ్డీ కోచ్ జ్వాలా రెడ్డి – పింక్విల్లా
February 10, 2020
థాయ్ ప్రాణాలు షూటింగ్ వినాశన పరీక్షను గుర్తుచేసుకున్నాయి
February 10, 2020

బిగ్ బాస్ 13: బిగ్ బ్రదర్ గెలిచిన తరువాత శిల్పా శెట్టి కుంద్రా తనకు వచ్చిన మొదటి కాల్ సల్మాన్ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా


Translating…

Bigg Boss 13’s last weekend ka vaar episode was full of fun moments. Host

Salman Khan

‘s one of the close friends from the industry

Shilpa Shetty Kundra

visited the show as a special guest. Salman gave her a warm welcome and also shared with viewers that working with her is always fun.

Shilpa joined Salman on stage and the host asked Shilpa about her experience of going inside the house. Shilpa shared with Salman that as soon as she wore the mic, all the good and bad memories from the show came flashing. She got quite nostalgic and told the audience that Salman Khan was the first person who called her after she came out of international show,

Big Brother

. Shilpa had won the Australian version of Big Brother. The ‘Life In A Metro’ actress congratulated Salman Khan for the success of season 13 and praised him how the reality show has been fetching amazing numbers on the TRP charts.

Further talking about the amazing craze of the show, Shilpa informed Salman that her mother is a huge fan of the show and these days she doesn’t have time for her. She narrated how her mother ignores her while she is watching Bigg Boss 13.

Shilpa and Salman both played few several fun games and had a blast. Shilpa even cooked Salman Khan’s famous dessert for him and he praised her.

Keep reading the space for more updates on Bigg Boss 13.

Comments are closed.