నైజీరియా భద్రతా దళాలలో హింస ‘ప్రబలంగా’ ఉంది

ఆస్కార్ 2020: వేడుక కోసం లాస్ ఏంజిల్స్‌లో తారలు గుమిగూడడంతో ప్రత్యక్ష ప్రసారం
February 10, 2020
సాయుధ సైనికులు ఎల్ సాల్వడార్ పార్లమెంటులోకి ప్రవేశిస్తారు
February 10, 2020

నైజీరియా భద్రతా దళాలలో హింస ‘ప్రబలంగా’ ఉంది


Translating…

WARNING: This film contains disturbing scenes including images of torture

BBC Africa Eye has uncovered shocking video evidence that torture is being used by multiple branches of the Nigerian police and armed forces.

Torture is illegal in Nigeria. But images from social media show that a particular form of torture – a technique known as ‘tabay’ – is widely used in the interrogation and punishment of detainees, including children.

This investigation looks at the origins of this technique, identifies the worst offenders, and asks why they are not being held to account. It also reveals that in 2014 a senior police officer was involved in the torture of a young man who later died from his injuries.

Comments are closed.