ఎలోన్ మస్క్ తనకు ఇంతవరకు చెత్త ఉద్యోగం చాలా ప్రమాదకరమని, ఇది అతనికి హైపర్థెర్మియా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు – బిజినెస్ ఇన్సైడర్ ఇండియా

2020 Delhi ిల్లీ ఆటో ఎక్స్‌పోలో 7 క్రౌడ్ పుల్లర్ కార్లు – సుజుకి జిమ్నీ టు న్యూ క్రెటా – GaadiWaadi.com
February 10, 2020
వార్తలలో స్టాక్స్: ACC, M&M, అవును బ్యాంక్, టాటా స్టీల్, SAIL, బ్రిటానియా, సిప్లా, ఓం మెటల్స్, MGL – Moneycontrol.com
February 10, 2020

ఎలోన్ మస్క్ తనకు ఇంతవరకు చెత్త ఉద్యోగం చాలా ప్రమాదకరమని, ఇది అతనికి హైపర్థెర్మియా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు – బిజినెస్ ఇన్సైడర్ ఇండియా


Translating…

  • Elon Musk said on a podcast that his least favorite job was a short-term position at a lumber mill when he was a teenager.
  • The job required him to shovel “steaming” sand and mulch out of a wood-pulp boiler.
  • The job was dangerous, Musk said, since it would be hard to get someone out of a boiler in an emergency.
  • Workers in and outside of a boiler would have to switch positions every 15 minutes so they wouldn’t get hyperthermia.
  • Visit Business Insider’s homepage for more stories.

From the way

Elon Musk

has described it, being the CEO of

Tesla

is not easy. The job has at times required working

120-hour weeks

and

sleeping on the floor

of the electric-car maker’s California factory.

But Musk’s most unpleasant job came years before

Tesla

was founded. During an

interview

with the “Third Row Tesla” podcast, Musk said the worst job he’s had involved cleaning boiler rooms in a lumber mill in Vancouver.

As a teenager, Musk wanted to move to the US from

South Africa

, where he grew up, so he could work in the tech industry. Before making his way to the US, Musk moved to Montreal when he was 17 since he could get Canadian citizenship through his mother. After working on a wheat farm, Musk traveled to Vancouver, where he took a short-term job at a lumber mill.

The position required him to shovel “steaming” sand and mulch out of a wood-pulp boiler, Musk said. A worker outside the boiler would then remove the sand and mulch from a tunnel leading into it.

Musk said the job was dangerous, since each boiler had just one small tunnel as an entrance and exit. If the tunnel was full, it could spell trouble in an emergency.

“It’d be really hard to drag somebody out,” Musk said. “It does not seem safe because if the tunnel gets blocked, trying to unblock that tunnel would be very difficult in a short period of time.”

Musk added that the workers inside and outside of the boiler would switch positions every 15 minutes to avoid getting hyperthermia.

The job lasted just four days, and paid around double the hourly rate Musk’s other options offered.

Musk would

move to the US

a few years later to attend the

University of Pennsylvania

. After graduating, he would found the online mapping startup Zip2, an online banking company that became PayPal, and the rocket company

SpaceX

. Musk is now worth around $40 billion, according to

Bloomberg

. In addition to Tesla and SpaceX, he is involved with the Boring Company, a tunneling startup, and Neuralink, an artificial-intelligence startup.

You can watch Musk’s full interview here.

Are you a current or former Tesla employee? Do you have an opinion about what it’s like to work there? Contact this reporter at [email protected]. You can also reach out on Signal at 646-768-4712 or email this reporter’s encrypted address at [email protected].

Comments are closed.