ఎల్‌టి ఫుడ్స్ ప్యాకేజ్డ్ స్నాకింగ్ బిజ్ – లైవ్‌మింట్‌లోకి విస్తరించాలని చూస్తోంది

ఇరాన్ – లైవ్‌మింట్‌పై ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించడంతో అమెరికా స్టాక్స్ రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి
January 9, 2020
ఇరాన్‌పై ట్రంప్ నిలబడటంతో చమురు 5% పడిపోతుంది; యు.ఎస్. ఇన్వెంటరీస్ షాక్ – ఇన్వెస్టింగ్.కామ్
January 9, 2020

ఎల్‌టి ఫుడ్స్ ప్యాకేజ్డ్ స్నాకింగ్ బిజ్ – లైవ్‌మింట్‌లోకి విస్తరించాలని చూస్తోంది


Translating…

NEW DELHI : LT Foods Ltd on Wednesday said it plans to move beyond selling packaged rice in India to launch more branded foods and snacks that will see the maker of Daawat and Heritage rice introduce savoury snacks, sauces, rice meals and cookies.

As part of its plans, the company said that it will roll out its rice snacking brand Kari Kari nationally. The snack is manufactured in India through a joint venture with Japan’s Kameda Seika which sells rice-based snacks.

LT Foods set up a JV, Daawat-Kameda India Pvt. Ltd, in 2017 to enter India’s snacking market; it subsequently started test-marketing Kari Kari in India in the same year.

The brand is now set to expand its reach. In the first phase, it will be available in the top metros, sold largely in modern trade stores, before the company expands the rice and peanut snack to over 40 cities and general trade stores.

The company will subsequently launch a 20 price point for the snack.

“As an organization, we started this journey a few years ago where we are looking at rice value added products, we have launched Daawat sauté sauces in the Indian market four months ago—under LT Foods, as LT foods we are getting in to other rice products as well,” Ritesh Arora, head-India and far East, LT Foods Ltd said in an interview.

Arora added that the company has more products in the pipeline that include ready-to-heat rice meals (under Daawat brand), and other sweet snacks under the Kari Kari brand.

Comments are closed.