బుర్కినా ఫాసో బస్సు పేలుడులో విద్యార్థులు మరణించారు

అగ్ని ప్రమాదంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా రాష్ట్రాలు 'ఫేస్ అస్థిర రాత్రి'
January 4, 2020
యుఎస్ హైకర్లు జపనీస్ WW2 ఇంటర్నీ యొక్క అవశేషాలను కనుగొన్నారు
January 4, 2020

బుర్కినా ఫాసో బస్సు పేలుడులో విద్యార్థులు మరణించారు


Translating…

A French soldier in Burkina Faso, pictured in November 2019 Image copyright Getty Images
Image caption Burkina Faso has been battling militants for years

At least 14 people have died and four injured after an improvised explosive device (IED) blew up a bus in north-western Burkina Faso.

The vehicle was mainly carrying students back to their places of study after the New Year break.

Reports suggest the bus drove over the IED in Toeni, a department in the region of Sourou.

It is not clear who was behind the attack but jihadist threat has increased in Burkina Faso recently.

On Christmas Eve, 35 civilians were killed in the north of the country in a suspected jihadist attack on a military base.

Western countries have attempted to help governments in the region combat insurgents, but the violence has continued.

Comments are closed.