మాజీ ప్లాటినం సీఈఓ ‘రెసిడెంట్ ఈవిల్ 3 స్టూడియోను రూపొందిస్తాడు’ – వీడియో గేమ్స్ క్రానికల్

రేడియేషన్‌కు ముందు సాధారణ యాంటీబయాటిక్ శరీర క్యాన్సర్‌తో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది – ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్
December 10, 2019
దీని గురించి ఆరు ప్రశ్నలు: దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తరువాత పోలియో మలేషియాకు తిరిగి వచ్చారు (వీడియో) | మలేషియా – మలయ్ మెయిల్
December 11, 2019

మాజీ ప్లాటినం సీఈఓ ‘రెసిడెంట్ ఈవిల్ 3 స్టూడియోను రూపొందిస్తాడు’ – వీడియో గేమ్స్ క్రానికల్


Translating…

Former just-announced Resident Evil 3 remake.

VGC understands that M-Two has been in operation for over a year and is comprised of several former Platinum and Capcom employees. An M-Two Inc logo is visible at the end of the Resident Evil 3 trailer.

Minami has a long history with Capcom, having started out as a designer on

Tatsuya Minami has a long history with Capcom

M-Two was formed the following year with funding from Capcom, although it’s understood that the company is technically independent and has its own projects.

Some sources indicated that Minami had initially planned to approach his former colleague and Resident Evil creator Shinji Mikami to co-found the startup, thus giving the firm its name ‘M-Two’ (Minami / Mikami).

However, it seems the Resident Evil designer decided to remain at Capcom has successfully focused on creating new games in its existing franchises. shipped two million units in a matter of weeks. And 2018’s company’s single best-selling game ever.

You have to go back to 2012’s Dragon’s Dogma for the last time Capcom created a wholly new game franchise.

M-Two is one of several studios working on dungeon crawler Deep Down, however sources indicated to VGC that the title was shelved despite being in a ‘near-complete state’.

is “not giving up” on the idea of creating new original game series, despite its recent focus on successful core franchises.

We sometimes publish affiliate links on VGC. For more information read our affiliate linking policy.

Comments are closed.