ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80% కౌమారదశలు శారీరకంగా క్రియారహితంగా ఉన్నాయి: WHO – ఇండియా టుడే

వాయు కాలుష్యం వృద్ధ మహిళలలో అల్జీమర్స్ను ప్రేరేపిస్తుంది: అధ్యయనం – ఇండియా టుడే
November 22, 2019
మాదకద్రవ్యాల నిరోధక టైఫాయిడ్ వ్యాప్తితో పాకిస్తాన్ పట్టుకుంది – రాయిటర్స్ ఇండియా
November 22, 2019

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80% కౌమారదశలు శారీరకంగా క్రియారహితంగా ఉన్నాయి: WHO – ఇండియా టుడే


Translating…

More than 80 percent of adolescents worldwide are not physically active, including 85 percent girls and 78 percent boys, putting their health at risk by not doing regular exercise and spending too much time on screen, according to a new study from World Health Organisation (WHO).

The study, published in the journal The Lancet Child and Adolescent Health, based on data reported by 1.6 million 11 to 17-year-old students – found that across all 146 countries studied between 2001-2016, girls were less active than boys in all but four (Tonga, Samoa, Afghanistan and Zambia).

According to the WHO, levels of insufficient physical activity in adolescents continue to be extremely high, compromising their current and future health.

“Urgent policy action to increase physical activity is needed now, particularly to promote and retain girls’ participation in physical activity,” said study author Dr Regina Guthold, WHO.

Most countries in the study (73 percent, 107 of 146) saw this gender gap widen between 2001-2016.

The study also found that Bangladesh and India had the lowest rates of physical inactivity for boys and girls.

For the findings, the researchers estimated how many 11 to 17-year-olds do not meet this recommendation by analysing data collected through school-based surveys on physical activity levels.

The assessment included all types of physical activity, such as time spent in active play, recreation and sports, active domestic chores, walking and cycling or other types of active transportation, physical education and planned exercise.

Physical activity trends show slight improvement for boys, none for girls.

The study found that the greatest decreases in boys being insufficiently active were:

  • Bangladesh (73 percent to 63 percent)
  • Singapore (78 percent to 70 percent)
  • Thailand (78 percent to 70 percent)
  • Benin (79 per cent to 71 percent)
  • Ireland (71 percent to 64 percent)
  • The US (71 percent to 64 percent)

However, among girls, changes were small, ranging from a two-percentage-point decrease in Singapore (85 percent to 83 percent) to a one-percentage-point increase in Afghanistan (87 percent to 88 percent).

Bangladesh has the lowest insufficient physical activity among youth

Bangladesh was the country with the lowest prevalence of insufficient physical activity among boys, girls, and both genders combined (63 percent, 69 percent and 66 percent, respectively).

Some of the lowest levels of insufficient activity in boys were found in Bangladesh, India and the US.

The authors noted that the lower levels of insufficient physical activity in Bangladesh and India (where 63 percent and 72 percent of boys were insufficiently active in 2016, respectively) may be explained by the strong focus on national sports like cricket.

For girls, the lowest levels of insufficient activity were seen in Bangladesh and India, and are potentially explained by societal factors, such as increased domestic chores in the home for girls.

The authors noted that if these trends continue, the global target of a 15 percent relative reduction in insufficient physical activity – which would lead to a global prevalence of less than 70 percent by 2030 – will not be achieved.

This target was agreed to by all countries at the World Health Assembly in 2018.

Read: IIT Jam 2020 registration window opens for J&K students, direct link here

Read: OTET Result 2019 declared: Check direct link here

Get real-time alerts and all the

news

on your phone with the all-new India Today app. Download from

Comments are closed.