పెన్ స్టేట్ అహంకారం ర్యాలీలో సెంటర్ రెయిన్బో జెండా విద్యార్థులు కలిపి – సెంటర్ డైలీ టైమ్స్

గాడ్జెట్లు ఇప్పుడు – సెప్సిస్ను అంచనా వేయడానికి సహాయపడే కంప్యూటర్ ఆధారిత నమూనాను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు
April 8, 2019
డ్వైన్ బ్రేవో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టెమ్మాట్ కోసం టీం స్టైలిస్ట్గా మారినది
April 9, 2019

పెన్ స్టేట్ అహంకారం ర్యాలీలో సెంటర్ రెయిన్బో జెండా విద్యార్థులు కలిపి – సెంటర్ డైలీ టైమ్స్

ది సెంటర్ డైలీ టైమ్స్

లోడ్…

సెంటర్ డైలీ టైమ్స్ నుండి చందాను తొలగించాలా?

పని చేస్తోంది …

155

లోడ్…

లోడ్…

పని చేస్తోంది …

దీన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనుకుంటున్నారా?

ప్లేజాబితాకు ఈ వీడియోని జోడించడానికి సైన్ ఇన్ చేయండి.

సైన్ ఇన్ చేయండి

1 వీక్షణ

ఈ వీడియో నచ్చిందా?

మీ అభిప్రాయం లెక్కించడానికి సైన్ ఇన్ చేయండి.

సైన్ ఇన్ చేయండి

ఈ వీడియోను ఇష్టపడరా?

మీ అభిప్రాయం లెక్కించడానికి సైన్ ఇన్ చేయండి.

సైన్ ఇన్ చేయండి

Comments are closed.